Silna osobowość

Nawet przy najgorszym zbiegu okoliczności ich trudny charakter zostanie złagodzony przez doświadczenie i dojrzałość, nie wspominając już o zbawiennym czasem wpływie narzekań i słów krytyki ze strony przyjaciół, ukochanych osób czy współpracowników. A w najlepszych okolicznościach kłopotliwe kilkulatki modyfikująco bardziej uciążliwe cechy charakteru, pozwalając jednocześnie rozkwitnąć swym największym zaletom. Choć temperament pozostaje na całe życie, jego wpływ na nasze postępowanie zmniejsza się w wieku dorosłym, ponieważ musi konkurować z oddziaływaniem środowiska oraz życiowymi doświadczeniami. Noworodek jest taki, jakim ukształtowała go natura, lecz dwudziestopięcioletni mężczyzna, niezależnie od swych cech wrodzonych, staje się w dużym stopniu wypadkową swoich przeżyć.
Jako dorośli, albo już nauczyliśmy się metod kontrolowania swego temperamentu, albo nie, lecz na pewno przystosowaliśmy się do niego tak samo jak woda do naczynia, które wypełnia. Temperament jest stałą cechą, lecz to, w jaki sposób przetrwa i w jakiej formie, zależy już tylko od nas. O tym właśnie traktuje ta książka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *