SPRAWNE DZIAŁANIE

Kula ziemska krąży wokół Słońca i obraca się około swojej osi. Kamień leży przy drodze. Lokomotywa nr X45 stoi na torze, lub poruszając się po szynach ciągnie za sobą 20 wagonów w określonym kierunku. Dąb „Bartek” jeszcze rośnie. Jakiś dra­pieżnik trawi pożartą zdobycz. Ten pies śpi. Jan myśli. Piotr ob­sługuje obrabiarkę. Paweł wstrzymuje się od zjedzenia ciastka, na które ma ochotę. Trzecia kompania dziesiątego pułku masze­ruje. Naród chiński przeżywa wstrząsy „rewolucji kulturalnej”. Wszystko to — wraz z milionami podobnych — to przykłady „rzeczy zachowujących się” jakoś. W najbardziej ogólnym zna­czeniu tego słowa „rzecz zachowująca się jakoś” jest to rzecz znajdująca się w stanie dającym się zazwyczaj określić przez jej stosunek do jakiejś innej rzeczy lub do jakiejś części jej samej. ,Zachowanie się” zaś to nic innego niż ,znajdowanie się w okreś­lonym stanie”.Pojęcia „rzeczy”, „stanu” i inne podstawowe „kategorie se­mantyczne” — por. [Zieleniewski 1967a, s. 40—43]. Interesować nas będą jednak przede wszystkim „zachowania się” istot żywych obdarzonych zdolnością uświada­miania sobie własnych doznań (głównie ludzi) i ich grup.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *