SPRAWNOŚĆ PROCESU

W tych warunkach na zagadnienia organizacyjne przedsiębiorstwa składały się w oczach ich kierowników i właścicieli przede wszystkim warunki postępu technicznego oraz umiejęt­ności i intensywność pracy robotników.Na przełomie wieku XIX i XX sprawność „technologicznego” procesu funkcjonowania aparatury przemysłowej i sprawność pracy robotników, uwarunkowana głównie czynnikami fizjolo­gicznymi, były jako elementy sprawności zakładu przemysłowe­go z grubsza biorąc w równowadze i — brane łącznie — wy­suwały się na pierwsze miejsce, jeżeli nie obiektywnie, to w każdym razie w świadomości ludzi kierujących przemysłem. Toteż na te właśnie czynniki przede wszystkim zwrócili uwagę pionierzy naukowego spojrzenia na zagadnienia organizacji. W. Taylor (1856—1915 — streszczenie danych biograficz­nych zob. [Kurnal 1969]) poświęcał równie wiele uwagi np. technice obróbki metali lub kształtowi łopaty do przerzucania materiałów sypkich co przerwom odpoczynkowym robotników przenoszących ciężary, doborowi robotników do rodzaju roboty, sposobom obliczania zarobków i specjalizacji w pracy kierow­ników na najniższych szczeblach zarządzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *