STOSUNEK DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W stosunku do działalności gospodarczej różnice w ogólnie ujętych celach działania są bezpośrednim wyrazem różnic w specyficznych dla danej formacji prawach ekonomicznych. Są to prawa postępowania ludzi, odgrywające w danej for­macji społecznej rolę o tyle podstawową, że one właśnie — wskutek różnic w przeważającym rodzaju własności środków produkcji — wyznaczają „cel, któremu właściciele środków pro­dukcji podporządkowują ich użytek” [Lange 1969, s. 95], W formacji kapitalistycznej decydująca przewaga prywatnej własności środków produkcji sprawia, że działalność ludzi, będą­cych ich właścicielami, zmierza — i musi zmierzać — do maksy­malizacji prywatnego zysku.Starałem się to wykazać cytując szereg indywidualnych wy­powiedzi pisarzy burżuazyjnych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *