Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego

Dokonująca się transformacja ustrojowa obejmuje także przekształcenia w strukturze społecznej. Procesy rozpadu starej struktury społecznej, składającej się z różnych odłamów „ludu pracującego”, prowadzą do zmiany pozycji i roli tradycyjnych klas i warstw: klasy robotników, chłopów i warstwy inteligencji. Starym segmentem w obecnej strukturze społecznej naszego kraju jest klasa robotnicza i klasa chłopska. Intensywne zmiany zachodzą w warstwie inteligencji. Część inteligencji zatrudniona w sektorze państwowym ulega pauperyzacji, część pracujących w sektorze prywatnym, szczególnie w sferze biznesu, uzyskuje wysokie dochody. Jest to nowy segment struktury społecznej naszego kraju, rodząca się tzw. klasa średnia. Obejmuje ona również właścicieli prywatnych firm, handlowców, menedżerów, ekspertów, doradców, ekonomistów, prawników, dziennikarzy, a także twórców kultury i nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *