SYSTEM DEDUKCJI

Budowa systemu dedukcyjnego wymaga — jako następnego etapu — wyprowadzania z systemu aksjomatów szeregu zdań, dających się udo­wodnić za pomocą przyjętych w danym systemie reguł rozumowa­nia (17).Niejeden zapewne zwolennik tego typu teorii uzna, że tak zbudo­wany system dedukcyjny nie wymaga już żadnej dalszej weryfikacji poza ewentualnym sprawdzeniem, czy przyjęte reguły rozumowania za­stosowano poprawnie, i — co najwyżej — poza upewnieniem się, że system jest wewnętrznie niesprzeczny.Zgodnie ze swym ogólnym rozumieniem terminu „teoria” i jej roli dla praktyki (2.1.1.) sądzę osobiście, że także wtedy, gdy teoria organi­zacji i zarządzania, idąc w tym za przykładem innych starszych od niej dyscyplin naukowych, dojrzeje do aksjomatyzacji, konieczna będzie we­ryfikacja w praktyce twierdzeń wydedukowanych z przyjętych założeń aksjomatycznych (4). Jeżeli by się bowiem okazało, że twierdzenia te mimo poprawności rozumowania nie sprawdzają się z dostateczną częstotli­wością w praktyce społecznej, byłoby to wystarczającym powodem do pod­dania rewizji bądź systemu aksjomatów, bądź też zasad rozumowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *