SZCZEGÓLNA FORMA MINIMALIZACJI

W ich toku rola tego podmiotu sprowadza się już tylko do obserwacji ich przebiegu po to, by móc wkroczyć w razie naruszenia ich biegu przez jakąś nieprzewidzianą przy­czynę. Przykładem inwigilacji czystej może być rola pracownika obserwującego funkcjonowanie zautomatyzowanej linii obróbki mechanicznej i interweniującego w razie jej uszkodzenia. Czynności preparacyjne, które wymagały uprzedniej aktywizacji dzia­łania, polegają w tym przykładzie na zaprojektowaniu i wyprodu­kowaniu automatycznych urządzeń. Prowadzi to nas do szczególnej formy minimalizacji inter­wencji, którą nazywamy potencjalizacją działań. Polega ona na zastąpieniu działania przez ujawnienie możności działania. Naj­częściej spotykaną, lecz nie jedyną, formą potencjalizacji jest zagrożenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *