SZERSZY ZAKRES ORGANIZACJI

W tym układzie pojęć organizacja jest szczególnym przypadkiem sy­stemu, scharakteryzowanym przez specyficzne okoliczności, ze względu na które rozpatrujemy jego strukturę.Do tego, co tam napisano, warto może dodać, że — w świetle wyzwa­lania się energii kosztem anihilacji masy — za „rzeczy” w najszerszym zna­czeniu wypada chyba uważać nie tylko bryły rozciągłe w czasie i prze­strzeni (w tym ludzi i ich grupy), ale także energię.Nieco podobnie widzi miejsce ogólnego pojęcia organizacji w syste­mie pojęć o szerszym zakresie desygnatów A. Malinowski pisząc: „pojęcie organizacji nie pokrywa się więc z pojęciem uporządkowania. Systemy zor- ganieowane stanowią poszczególny przypadek układów uporządkowanych — jest to pojęcie węższe niż uporządkowanie; organizacyjność niekoniecznie charakteryzuje cały system, lecz może charakteryzować go pod jakimś jednym względem” [Organizacija i uprawlenije, 1968, s. 106]. Mimo dość znacznej zgodności poglądów, że wieloznaczność terminu organizacja jest niewygodna, brak jest powszechnej zgody co do sposobów zapobieżenia tej niewygodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *