Trwałość i norma grupowa

Trwałość grupy w dużym stopniu zależy od interakcji, czyli wzajemnych oddziaływań członków grupy, takich, które pobudzają ogólną aktywność i pomagają w osiągnięciu celu grupy. Przyczyniają się do powstawania pozytywnych emocji, serdecznych stosunków wewnątrzgrupowych. Duży wpływ na trwałość grupy mają normy grupowe. Czym jest norma grupowa? Norma grupowa według S. Miki to przepis określający, jak powinien postępować każdy człowiek należący do danej grupy czy do określonej społeczności. Normy mogą być tworzone przez grupę, ale mogą być też narzucone przez większą organizację, której grupa jest elementem. W takiej sytuacji należy się nauczyć obowiązujących norm i je stosować. Jakie mogą być skutki nieprzestrzegania norm przez członków grupy? Sporządź wielowariantowy katalog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *