Typy społeczeństw

Jeśli za kryterium podziału dziejów ludzkości przyjmiemy dominujący rodzaj gospodarki, to możemy wyróżnić następujące typy społeczeństw:

  • społeczeństwo preindustrialne – społeczeństwo rolnicze – folwarki,
  • społeczeństwo industrialne – społeczeństwo przemysłowe – fabryki,
  • społeczeństwo postindustrialne – społeczeństwo informatyczne – uniwersytety.

W każdym typie społeczeństwa strukturę społeczną można przedstawić w trzech ujęciach. Struktura społeczna społeczeństwa preindustrialnego – w ujęciu funkcjonalnym: ci co się modlą, ci co wojują, ci co pracują; wszyscy w jednakowym stopniu są potrzebni i stanowią całość społeczeństwa. Struktura społeczna w ujęciu gradacyjnym, czyli hierarchicznym: duchowieństwo, rycerze, szlachta, chłopi, mieszczanie, każdy jest potrzebny, duchowny, rycerz i chłop, ale jego pozycja jest różna, bardzo wysoka, wysoka i niska w społeczeństwie określonego typu. Struktura społeczna w ujęciu dychotomicznym. Społeczeństwo dzielimy na dwie przeciwstawne grupy: bogatych biednych. Podział dychotomiczny gęstniało precyzyjny, ponieważ nie obejmuje całości społeczeństwa. Nie każdy jest albo bogaty, albo biedny, są też średni, ale ci pozostają poza tym schematem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *