UNIKANIE PROBLEMÓW

W okresie, gdy Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow­nictwa było rozwiązane, opiekę nad problematyką organizacji sprawowały w Polsce państwowe instytuty naukowe. Jeszcze przed likwidacją powstał Główny Instytut Pracy, z którego po­tem wyłoniły się kolejno lub obok którego powstawały nowe państwowe placówki naukowo-badawcze: Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu (zlikwidowany na przełomie lat 1968/ /1969), Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Instytut Organizacji i Mechaniza­cji Budownictwa, Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej, Pracownia Ogól­nych Problemów Organizacji Pracy PAN (obecnie Zakład Pra­kseologii PAN), Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierow­niczych, Instytut Pracy. W latach 1950—1960 placówki te na ogół unikały ogólnych teoretycznych problemów organizacji. Obecnie poświęcają one tej problematyce coraz więcej uwagi. Wspomagają je w tym nie­które katedry ekonomicznych i technicznych wyższych uczelni. Warto też wspomnieć o sympozjum urządzonym w r. 1965 przez Wydział I Polskiej Akademii Nauk, a które było poświęcone eko­nomicznym, socjologicznym i organizacyjnym zagadnieniom przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *