Utrata obywatelstwa

Utrata obywatelstwa następuje przez zrzeczenie się obywatelstwa lub w rezultacie działania państwa – przez pozbawienie obywatelstwa.
Jak nabywa się obywatelstwo w naszym kraju? Sposób nabycia obywatelstwa określa Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. i ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. Obywatelstwo polskie nabywa się: przez urodzenie z rodziców obywateli polskich – zasada krwi jest podstawą do nabycia obywatelstwa,
przez nadanie obywatelstwa, przez uznanie za obywatela polskiego. O nadaniu, zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego decyduje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można pozbawić obywatelstwa obywatela polskiego, chyba że sam się go zrzeknie (art. 34 § 2 konstytucji). Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju (art. 52 § 4).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *