W CELU CHARAKTERYSTYKI

Oprócz zwrotów podobnych do przytoczonych wyżej, w któ­rych słowa organizacja używamy w celu scharakteryzowania czegoś, co w pewien sposób może przysługiwać niektórym przed­miotom i czynnościom, używamy niekiedy zwrotów, w których słowo to oznacza sam przedmiot w ten sposób scharakteryzo­wany. Mówimy przecież „Narodowy Bank Polski to wielka organi­zacja finansowa”, mając na myśli nie cechę instytucji, lecz sa­mą instytucję, której ta cecha przysługuje. Mówimy „Organiza­cja Narodów Zjednoczonych”, mając na myśli nie to, że bank lub zjednoczone narody (ściślej państwa) są zorganizowane, lecz właśnie sam bank lub powołaną przez państwa świata instytucję. Związek Młodzieży Socjalistycznej nazywamy organizacją mło­dzieżową (niezależnie od tego, że możemy badać strukturę tej organizacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *