W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

W zakresie stosunków międzynarodowych jako charaktery­styczny przykład można przytoczyć także to, że na Kongresie Międzynarodowego Komitetu Naukowej Organizacji (CIOS) w r. 1963 D. Rockefeller zaproponował stworzenie „zespołu ce­lowego wolnych przedsiębiorstw do spraw zarządzania” (Manage- ńal Task Force of Free Enterprise). „Dzięki przychylnemu od­dźwiękowi, z jakim myśl ta spotkała się w kołach gospodarczych oraz w rządzie Stanów Zjednoczonych AP, utworzono istotnie Międzynarodowy Korpus Usług Kierowniczych (International Exe- cutive Service Corps), a to w przekonaniu, że „głównym wąskim przekrojem w krajach trzeciego świata nie jest brak kapitału, lecz dobrego zarządzania” i że „obce przedsiębiorstwa mają lepsze warunki do dostarczenia (krajom rozwijającym się) do­świadczonych i wprawnych kierowników niż ich własne krajowe instytucje” [Kuin 1966, s. 18 i 19]. Chodzi tu niedwuznacznie o  opanowanie przedsiębiorstw narodowych „trzeciego świata” przez „managerów” nasłanych tam z krajów wysoko rozwiniętych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *