Warunki złożenia petycji

Każde państwo, które ratyfikowało protokół opcyjny, musi przyznać swoim obywatelom i innym osobom przebywającym na jego terytorium prawo do składania petycji indywidualnych. Petycje przyjmuje Komitet Praw Człowieka w Genewie.  Z petycją do Komitetu Praw Człowieka można wystąpić po wyczerpaniu wszystkich dostępnych krajowych środków zaradczych (łącznie ze skargą konstytucyjną). Nie można równocześnie z tą samą sprawą wystąpić do innego organu międzynarodowego. Prawo do złożenia petycji ma osoba, której prawa, gwarantowane w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, zostały naruszone. Wykazać należy, że naruszone prawa są gwarantowane w pakcie i że naruszenie miało rzeczywiście miejsce. Petycję składa się w formie pisemnej, z uwzględnieniem wyżej wymienionych warunków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *