WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE

We współczesnej polskiej literaturze organizacyjnej powszechność uświadomienia sobie tej okoliczności zawdzięczamy Traktatowi o dobrej rotiocie (Kotarbiński 1969, s. 74], W języku angielskim stwierdzenie wielo­znaczności terminu „organizacja” weszło już do niektórych słowników — np. [Webster… 1967]. Na podobnym stanowisku stoi też we Francji J. Chevalier [1966, t. 1, s. 43) i wielu innych. Pierwsze i drugie z tych znaczeń (organizacja jako cecha rze­czy i procesów, które uważamy za zorganizowane, oraz jako sama rzecz, której przysługuje ta cecha) możemy nazwać znaczeniem rezultatowym, ponieważ rzeczy i czynności nabywają cechę „by­cia zorganizowanym” w rezultacie pewnego procesu (czyli ciągu zdarzeń). Proces ten polega na samorzutnym organizowaniu się lub na wykonywanych umyślnie przez kogoś (przez organizatora) czynnościach organizowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *