WEWNĘTRZNY SYSTEM

Przy sposobności można tu dodać na marginesie, że taka (lub podob­na) analiza impulsu dowolnego otwiera, być może, drogę do definicji po­jęcia „pracy czysto umysłowej”. W moim ujęciu impulsu dowolnego pra­cą umysłową byłby „splot impulsów dowolnych wykonanych w celu za­spokojenia czyichś potrzeb istotnych, w którym biorą udział tylko pamięć wewnętrzny system przetwarzania danych”.Jeżeli możemy (wracając do prostych przykładów podanych na wstępie) rozpatrywać trzecią kompanię, która „maszeruje”, to możemy w ten sposób rozpatrywać też wchodzący w jej skład pierwszy pluton, a jeśli tak, to także oddzielnie biorąc określoną drużynę pierwszego plutonu i Strzelca Kowalskiego, który został zaliczony do danej drużyny. Może nas też interesować przemarsz trzeciej kompanii z Rem­bertowa aż do Placu Defilad w Warszawie albo tylko przemarsz od miejsca przeddefiladowego postoju do końca defilady, albo sama tylko defilada. Możemy się naszą kampanią — ze względu na defiladę — interesować w ciągu całego okresu szkolenia w za­kresie maszerowania, bo defilada będzie jakby egzaminem z tego szkolenia. Ale możemy wziąć pod uwagę tylko, parodniowy okres bezpośrednich przygotowań do defilady albo kilkunastominutowy okres przemarszu przed dowódcą odbierającym defiladę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *