WIELOSTRONNE ZAINTERESOWANIA

Od socjologów niektóre koncepcje Webera trafiły do teoretyków organizacji. Jego amerykańska popularność ze swej strony wzmogła wpływy jego myśli na kontynencie euro­pejskim. Wobec braku w lekturze obowiązującej bliższej charaktery­styki sylwetki Webera podaję tu w wielkim skrócie niektóre dane.Weber miał bardzo wielostronne zainteresowania. Studiował prawo, ekonomię polityczną. Jego podstawowe dzieło dotyczy w równej mierze ekonomii co socjologii. Był wybitnym znawcą historii gospodarczej. Stał się specjalistą w zakresie interpretacji doktryn religijnych i ich wpływu na cechy charakteru narodowego ich wyznawców. Zajmował się też wie­loma jeszcze innymi zagadnieniami — aż do podstaw muzyki włącznie (zob. [Bendix 1966, s. IX]). Wprowadzone przez Webera znaczenie ter­minów „typ idealny”, „sens” itp. stwarzają schematy myślowe stojące na pograniczu filozofii i ogólnej metodologii nauk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *