WIELOZNACZNOŚĆ TERMINU

Jak niewygodne są tu wyrażenia skrótowe, to widać na poniższym przykładzie: zamiast mówić o strukturze organizacyjnej instytucji, zwa­nej organizacją młodzieżową, moglibyśmy powiedzieć, że badamy „orga­nizację organizacji młodzieżowej”.W tych wszystkićh kontekstach chodzi nam więc nie o cechę pewnych rzeczy, lecz o same owe rzeczy, którym przypisujemy tę cechę, że są one „zorganizowane”.Mówimy na koniec niekiedy także, że jedną z funkcji przeło­żonego jest „organizacja” współdziałania podwładnych, chcąc przez to wyrazić myśl, że przełożony powinien zorganizować to współdziałanie. Mamy wtedy na myśli pewien ciąg zdarzeń, na które składają się czynności przełożonego organizującego swój zespół. Nie od razu zauważono tę wieloznaczność terminu organiza­cja. Jeszcze przed 10 laty dość często nie dostrzegali jej niektó­rzy nawet poważni autorzy. Dziś wszyscy są już zgodni, że mamy do czynienia z terminem wieloznacznym. Wielu autorów zgadza się też, że dobrze by było uniknąć tej wieloznaczności przeznacza­jąc odrębne terminy dla każdego znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *