Wolność zrzeszania się obywateli podstawą demokracji

Człowiek jest osobą społeczną. Wychowuje się i żyje wśród ludzi. Tworzy grupy oparte na więziach naturalnych, jak również grupy bardziej lub mniej sformalizowane, związane z pracą, zawodem, przekonaniami politycznymi lub potrzebą służenia innym; po prostu zrzesza się dla zrealizowania określonych celów. Tak jak wszystkie państwa demokratyczne, nasze państwo także w art. 58 konstytucji „Każdemu zapewnia wolność zrzeszania się”, pod warunkiem że działalność nie jest „sprzeczna z konstytucją lub ustawą”. Każdy obywatel polski, posiadający zdolność do czynności prawnych (pełnoletni) i niepozbawiony praw publicznych, tworzy lub może tworzyć różne zrzeszenia z własnej woli, potrzeby, a nie z inspiracji lub władz państwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *