WPŁYWAJĄCE CZYNNIKI

Nie różnią się od siebie używane przez nich obrabiarki, meble, ma­szyny biurowe i inne narzędzia pracy. Wiele podobieństw wy­kazują środki stosowane dla osiągnięcia celów działalności i spo­soby posługiwania się zasobami. Czy to znaczy, że nie ma różnic organizacyjnych między instytucjami działającymi w warunkach kapitalistycznych i soc­jalistycznych? Oczywiście nie oznacza to tego. Przecież nawet bez bliższego wnikania w zagadnienie widać w tej dziedzinie dość wyraźne różnice, które już na pierwszy rzut oka jesteśmy skłonni przypisywać wpływowi stosunków produkcji. Mamy do dyspozycji szereg zestawień cech ogólnych orga­nizacji odróżniających, zdaniem autorów, instytucje socjalistycz­ne od kapitalistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *