WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DYSCYPLIN

Rozważając metody powstawania zbioru twierdzeń ogólnej teorii organizacji możemy wyróżnić pięć grup dróg, prowadzą­cych do budowy twierdzeń teoretycznych. Każda z tych grup może mieć oczywiście szereg wariantów, którymi się tu nie bę­dziemy zajmować, i w każdej można, zależnie od sytuacji na po­szczególnych etapach drogi, stosować różne techniki, które tyl­ko ogólnie będziemy mogli zasygnalizować. Owych pięć dróg oznaczyłem liczbami rzymskimi na wykresie 2.1.6.-1. Metody te są wspólne dla wszystkich dyscyplin ergologicz­nych osiągających najwyższy i nąjniższy szczebel abstrakcyjności (por. wykres 2.1.5.-1.). Różnica między metodami tych dyscy­plin dotyczy tylko ich punktu wyjścia: zakresu badanej rzeczy­wistości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *