WŚRÓD PREKURSORÓW

Wśród innych prekursorów „naukowego zarządzania” w Anglii Urwick wymienia m. in. J. S. Lewisa (1852—1901), autora książki The Commercial Organization of Factories, opublikowanej w r. 1896, zawierającej m. in. projekt schematu organizacyjnego, narysowany w formie bardzo podob­nej do stosowanych do dziś dnia [Urwick 1957, s. 72, 80],Amerykanie ze swej strony powołują się na to, że „w latach po­przedzających i współczesnych pojawieniu się głównego dzieła Fryderyka W. Taylora o naukowym zarządzaniu, przedsiębiorstwa Du Ponta całkiem niezależnie (od koncepcji Taylora) wprowadziły wiele sposobów i metod zarządzania, które były ich oryginalnymi osiągnięciami” [Dale 1960, s. 32], Powszechnie znana jest rola typowego „praktyka” H. Forda w rozwoju nowoczesnego „taśmowego” procesu produkcyjnego [Ford 1925], mniej natomiast wiadomo u nas o tym, że wprowadzony przezeń skrajnie cen­tralistyczny sposób zarządzania omal nie doprowadził po jego śmierci do upadku olbrzymiego stworzonego przez niego przedsiębiorstwa [Drucker 1954, s. 111—120].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *