WSZYSTKIE DOŚWIADCZENIA

Wszystkie te z dawien dawna uzyskiwane doświadczenia — nazwijmy je doświadczeniami organizacyjnymi — bywają prze­kazywane przez jednych ludzi drugim, z pokolenia na pokolenie wieloma sposobami.Sposoby przekazywania doświadczeń organizacyjnych obej­mują m. in. osobisty przykład starszych i zręczniejszych, naślado­wany przez młodszych i mniej zręcznych, tworzenie się zwyczajów, powstawanie tradycji, kształtowanie się przysłów, celowe nauczanie jednych przez drugich, powstawanie legend, baśni i utworów literackich, a wreszcie także prac naukowych. Szczególnej uwagi wymaga przy tym rola powstawania zwy- I czajów. W podobnych sytuacjach ludzie zachowują się podobnie. Kształtujące się w ten sposób nawyki utrwalają się tym szybciej i mocniej, im lepsze były poprzednio wyniki danego sposobu za­chowywania się. Obserwując zachowanie się innych przynoszące im dobre rezultaty, ludzie są skłonni do naśladownictwa. Pro­wadzi to do kształtowania się w danym środowisku mniej więcej jednolitych sposobów zachowania się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *