ZA WSZELKĄ CENĘ

Repu­blika Radziecka za wszelką cenę powinna przejąć wszystko, co jest wartościowe w zdobyczach nauki i techniki w tej dziedzi­nie. Możność urzeczywistnienia socjalizmu będzie właśnie zale­żała od naszych sukcesów w łączeniu Władzy Radzieckiej i ra­dzieckiej organizacji rządzenia z najnowszymi postępowymi zdo­byczami kapitalizmu. Trzeba w Rosji zorganizować badanie i wy­kładnie systemu Taylora, systematyczne wypróbowywanie go i przystosowywanie. Trzeba dążyć do podniesienia wydajności pracy — uwzględniać zarazem właściwości okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu, które z jednej strony wymagają założenia podstaw socjalistycznej organizacji współzawodnictwa, z drugiej zaś -r zastosowania przymusu, by hasła dyktatury pro­letariatu nie hańbiła praktyka galaretowatego stanu władzy pro­letariackiej” [Lenin 1954, t. 27, s. 264—265]. (W sprawie zainte­resowania Lenina sprawami naukowej organizacji pracy — zob. też [Zieleniewski 1967a, s. 29]).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *