ZAGROŻENIE

 Zagrożenie jest z reguły działaniem mniej kosztownym niż wykonanie groźby, przeto — jeśli zagrożenie wywołuje ten sam, a niekiedy lepszy, bo mniej niszczący skutek, co wykonanie groź­by, to ujawnienie możliwości działania bywa też korzystniejsze i ekonomiczniejsze niż samo działanie. Warunkiem skuteczności potencjalizacji jest jednak, aby ci, wobec których ujawniamy możliwości działania, byli istotnie przekonani, że nasze działanie jest nie tylko możliwe, ale i w razie niezastosowania się do na­szych życzeń — prawdopodobne. W przeciwnym razie zamiast minimalizacji interewencji następuje minimalizacja skuteczności działania koniecznego do ujawnienia, że owo inne działanie, któ­rym grozimy, jest możliwe. Groźba staje się nieskuteczna i nie­ekonomiczna. Nawet jeżeli zostanie wykonana, często nie wywo­łuje już zamierzonych skutków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *