ZAKRES DESYGNATÓW

Zakres desygnatów terminu „organizacja” możemy natomiast dowolnie zwężać przez odpowiednie rozszerzanie treści pojęcia. Możemy np., jeśli chcemy posługiwać się tym terminem tylko w znaczeniu atrybutowym, treść pojęcia słowa „całość” zastą­pić słowem „cecha rzeczy lub ciągów zdarzeń” — por. [Ziele­niewski 1967a, s. 83]. Możemy też, jeżeli nie interesują nas wszelkie rzeczy i wszelkie procesy, określenie „rzeczy lub ciągi zdarzeń” odpowiednio rozwinąć, ograniczając np. — tak jak to zrobimy w następnym ustępie (4.1.2.) i odtąd już stale w tej książce — zastosowanie terminu „organizacja” do cechy niektó­rych tylko rodzajów rzeczy (konkretnie w tej książce przede wszystkim do instytucji zarządzanych i procesów w nich zacho­dzących). Zawsze jednak o tym, czy w instytucjach zarządzanych mamy do czynienia ze stosunkami organizacyjnymi, będzie de­cydowało to, czy stosunki te wpływają na stopień jakoś mierzo­nego powodzenia instytucji, czy też są ze względu na to obojętne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *