ZASADNICZY WPŁYW

Fakt, że te elementy wpływają w zasadniczy i podobny sposób na kształtowanie się typu organizacji gospodarczej niezależnie od formacji społecznej, wskazuje na pewną prawidłowość w tym zakresie. Dlatego,wydaje się, badania porównawcze mogłyby być skutecznie prowadzone z następującymi kolejnymi zróżnicowaniami:’ jedność czasu i ustroju społecznego przy różnych poziomach techniki, jedność ustroju społecznego i poziomów techniki w różnych okresach, jedność czasu i ustrojów społecznych przy różnych poziomach sił wytwórczych,jedność tempa wzrostu sił wytwórczych w jednakowych (podobnych) ustrojach społecznych,jedność tempa wzrostu sił wytwórczych w różnych ustrojach spo­łecznych,jedność etapów rozwojowych przemysłu przy różnych ustrojach spo­łecznych,jedność etapów rozwojowych w jednakowych ustrojach społecznych, lecz przy różnych tempach wzrostu sił wytwórczych”. Jako przykład po­twierdzający tę koncepcję B. Miszułowicz podał swoje badania działal­ności inwestycyjnej w Mongolii w r. 1961. Stwierdził wówczas, „że system zarządzania i struktura organizacji i administracji gospodarczej podobne są do tych, jakie były stosowane w Polsce w latach 1948—1949. Również typowe błędy w działalności inwestycyjnej w Mongolii w r. 1961 były podobne do tych, jakie u nas przejawiały się w pierwszym planie 6-letnim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *