ZMNIEJSZENIE EKONOMICZNOŚCI DZIAŁANIA

Przesada w zachowaniu rezerw zmniejsza jednak ekonomiczność działania; utrzymywanie rezerw wymaga bowiem nakładów, które nie przynoszą na razie wyników. Odwrotnie ma się rzecz z dyrektywą maksymalnego wykorzystania zdolności do działa­nia. Bardzo łatwo jest wskazać przykłady konfliktów wynikają­cych z przeciwstawności tych dwóch wytycznych. Ograniczanie rezerw towarowych w sieci handlowej, „mobilizowanie ich” nie tylko pozwala uzyskiwać większe wyniki użyteczne za pomocą tego samego stanu zasobów (lub zmniejszać bieżący koszt utrzy­mywania zapasów przy tych samych wynikach), lecz zmniejsza konieczne powierzchnie składowe, przyspiesza doprowadzenie to­warów tam, gdzie jest ich właściwe przeznaczenie: do konsumenta itp. Skuteczność, korzystność, ekonomiczność i w ogóle spraw­ność działania wzrasta w miarę realizacji tej tendencji. Szczegól­nie dodatnie rezultaty przynosi stosowanie tych zasad tam, gdzie to jest najtrudniejsze: w stosunku do towarów niechętnie kupo­wanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *