Zrzeszanie się obywateli

Jakie możliwości stwarza obywatelom zrzeszanie się? Organizacj e pozarządowe stanowią ważną formę, umożliwiają wypowiadanie się obywateli na tematy polityczne, umożliwiają publiczną ocenę instytucji władzy. Organizacje – zrzeszenia promują i chronią interesy obywateli poprzez nacisk na różne ogniwa aparatu państwowego, np. na sejm, senat, rząd, a także na samorząd terytorialny. Występując jako grupy nacisku organizacje społeczne wykorzystują bardzo liczne i urozmaicone środki: od demonstracji ulicznych, poprzez akcje prasowe, pertraktacje gabinetowe do strajków włącznie. Organizacje pozarządowe są podstawą samodzielnego, wolnego od ingerencji państwa rozwoju obywateli i stanowią wyraz ich własnej aktywności, inicjatyw i potrzeb, tworzą społeczeństwo obywatelskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *